Wykaz nieruchomośc przeznaczonych do oddania w dzierżawę na 5 lat (Kaszewy Dworne, Łęki Górne, Stefanów)

2019-04-26

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

na okres 5 lat


Na podstawie art. 35 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), Starosta Kutnowski ogłasza, iż za zgodą Wojewody Łódzkiego wyrażoną w drodze zarządzeń nr 89/2019, 90/2019, 91/2019/ 92/2019, 96/2019, 97/2019 i 98/2019 z dnia 04 kwietnia 2019r. oraz zarządzeń nr 106/2019, 107/2019 i 108/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r dotyczących zawarcia umów dzierżawy na okres 5 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, do oddania w dzierżawę przeznaczone zostały niżej opisane nieruchomości, położone w gminie Krzyżanów:

Obręb

Nr działki

Pow.

KW

Rodzaj użytku wg EGiB

Pow. użytku

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

3 -Kaszewy Dworne

25/2

0,2349 ha

LD1K/00033278/1

RIIIa

0,2349 ha

3.RP.11

tereny upraw polowych

155,47 zł

3-Kaszewy Dworne

88/3

1,2801 ha

LD1K/00033278/1

RIIIa

1,2749 ha

3.RP.11

847,24 zł

S-RIIIa

0,0052 ha

3-Kaszewy Dworne

94/1

0,9252 ha

LD1K/00033278/1

RII

0,3291 ha

3.RP.17

tereny upraw polowych

378,84 zł

RIIIa

0,2127 ha

10.A1

tereny autostrady

3-Kaszewy Dworne

78/5

0,0763 ha

LD1K/00033278/1

RIIIa

0,0763 ha

3.RP.11

tereny upraw polowych

50,49 zł

3-Kaszewy Dworne

30/2

0,5418 ha

LD1K/00033278/1

RIIIa

0,4364 ha

2.PG.76

tereny produkcji przemysłowej

555,91 zł

RIIIb

0,4888 ha

3-Kaszewy Dworne

94/3

0,6012 ha

LD1K/00033278/1

RII

0,0615 ha

2.RP.31

tereny upraw polowych

345,88 zł

RIIIa

0,2897 ha

RIVa

0,25 ha

13-Łęki Górne

45/1

4,00 ha

LD1K/00010187/9

RII

3,92 ha

5.RP.25

tereny upraw polowych

3099,99 zł

RIIIa

0,08 ha

46/1

0,3130 ha

RII

0,0660 ha

RIIIa

0,2470 ha

13-Łęki Górne

46/3

0,4952 ha

LD1K/00010187/9

RII

0,4464 ha

6.RP.17

tereny upraw polowych

355,23zł

RIIIa

0,0488 ha

13-Łęki Górne

34/2

2,29 ha

LD1K/00010187/9

PsIII

0,08 ha

6.RP.1

tereny upraw polowych

1413,19 zł

RII

0,11 ha

10.A1

tereny autostrady

RIIIa

0,03 ha i 1,36 ha

RIIIb

0,01 ha i 0,23 ha

RIVa

0,02 ha i 0,29 ha

S-RIIIa

0,16 ha

29-Stefanów

80/2

2,2834 ha

LD1K/00050761/9

PsIII

0,2734 ha

3.RP.36

tereny upraw polowych

1443,18 zł

RII

0,4729 ha

RIIIa

0,9068 ha

RIIIb

0,4021 ha

W-PSIII

0,0384 ha

W-RII

0,0641 ha

W-RIIIa

0,0673 ha

W-RIIIb

0,0584 ha


Opis nieruchomości: Nieruchomości stanowią „resztówkę” po autostradzie A1. Niezabudowane działki gruntu, użytkowane były wcześniej jako nieruchomości rolne. Nabyte na rzecz Skarbu Państwa przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, położone w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej.


Termin wnoszenia czynszu: Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego ustalono na dzień 30 września każdego roku z góry. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.