„Wychować człowieka mądrego"

2017-01-18

DoMOStwo w Żychlinie jest w prestiżowej grupie 6 MOS-ów w Polsce realizujących ogólnopolski projekt pt. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole.” To innowacyjny program pedagogiczny stanowiący autorską koncepcję, opracowaną i stosowaną od lat z powodzeniem przez Towarzystwo Edukacji Otwartej (TEO).

Do projektu realizowanego w MOS-ie w Żychlinie został również włączony Zespół Szkół w Żychlinie.

Rekrutacja do projektu polegała na weryfikacji formalnej zgłoszonych placówek, a następnie rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych w Warszawie, Częstochowie i Wrocławiu, z dyrektorami wybranych szkół i ośrodków. W rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie uczestniczyła p. Ewa Rutkowska - dyrektor DoMOStwa. Komisja uznała, iż DoMOStwo i jego środowisko są odpowiednim miejscem na realizację tego pilotażowego projektu.

W ramach projektu będą przerowadzone w DoMOStwie kursy tutorskie I stopnia dla 20 nauczycieli/wychowawców i wdrażana będzie innowacja pedagogiczna. Kurs tutorski polega na przygotowaniu nauczycieli i wychowawców do pracy metodą tutoringu szkolnego na każdym etapie edukacyjnym. Kurs uwzględnia specyficzne różnice wynikające z wieku uczniów i sytuacji uczniów oraz przygotowuje do współtworzenia w szkole/placówce klimatu opartego na relacjach budowanych w oparciu o założenia pedagogiki dialogu oraz szkoły skoncentrowanej na uczniu.Tutoring rozwojowy to edukacja spersonalizowana, oparta o założenia psychologii pozytywnej. To metoda wspierania talentów i mocnych stron podopiecznych, motywująca młodzież do zmiany.

W ramach projektu będzie objętych tutoringiem co najmniej 80 uczniów/wychowanków. Pedagodzy i specjaliści szkół/placówek będą uczestniczyć w superwizjach grupowych i indywidualnych, wzmocnią swoje kompetencje, nabędą narzędzia coachingowe.

Założenia tutoringu:

> to profilaktyka pozytywna problemów w placówce, doświadczenie pedagogiki dialogu
> to długofalowy proces współpracy wychowawcy - tutora z wychowankiem (nakierowany na integralny rozwój wychowanka obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy)
> tutor pracuje z podopiecznym w atmosferze szacunku, wzajemnej uwagi,
>tutor pozwala wychowankowie dogłębnie poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz rozwinąć sztukę maksymalnego korzystania z własnych predyspozycji, talentów i zasobów intelektualnych
> tutor prowadzi podopiecznego do mądrości i dojrzałości emocjonalnej (dostrzeganie swych mocnych stron, budowanie realistycznej samooceny, poczucia własnej wartości
> tutor buduje klimat bezpieczeństwa i współpracy, sprzyja twórczemu podejściu do życia i do nauki
> tutor buduje wspólnotę wzajemnie uczącą się

Celem tutoringu jest:

> wdrożenie modelu pracy zapobiegającej wykluczeniu społecznemu poprzez wczesne rozpoznanie problemów podjęcie działań przywracających do społeczeństwa i wyprowadzających ucznia/wychowanka z sytuacji kryzysowej z perspektywą na sukces.

> zbudowanie partnerskiego sojuszu między placówką i rodzicami/opiekunami - sojuszu współdziałania wychowawcy - tutora i rodziców/opiekunów w zakresie zgodnego wspierania ucznia/wychowanka
> indywidualny, zrównoważony rozwój ucznia/wychowanka w oparciu o jego mocne strony (zasoby)
> partnerskie relacje w całej społeczności placówki oparte na podstawie dialogu personalnego, prowadzące do ukształtowania w placówce wspólnoty wzajemnie uczącej się

"Tutoring jest metodą wyznaczającą filozofię kształcenia, odmienną od typowo stosowanej w szkołach. Aby edukacja mogła podążać za zmianami społecznymi i ekonomicznymi (promocja samodzielnego myślenia, kreatywności, podejmowania decyzji) oraz wspierać indywidualizm w procesie kształcenia i wychowania, należy rozpatrzeć możliwości udoskonalania obecnie funkcjonujących metod pracy z uczniem."

Projekt będzie realizowany do końca 2018 roku.

Koszt szkoleń, moderowanych spotkań, superwizji to ok. 33.000,00 zł.http://www.tutoringszkolny.pl/


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.