WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

2020-11-17

………………………………

(miejscowość, data)

……………………………………………………

(nazwa stowarzyszenia)

……………………………………………………

(adres siedziby stowarzyszenia)

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16

99 – 300 Kutno

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Staszica 27

99-320 Kutno

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

(przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie/zarząd stowarzyszenia)

Zgodnie z art. 40 ust.5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o dokonanie wpisu do „Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych” stowarzyszenia zwykłego, utworzonego dnia ............................r. o nazwie …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Przedstawicielem reprezentującym stowarzyszenie jest: …………………………………………………………………….

Siedziba stowarzyszenia znajduje się ………………………………………………………………………………………………. .

(dokładny adres siedziby)

Nr telefonu kontaktowego: ………………………………………………, e-mail: ………………………………………………. .

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

……………………………………………………………………...

(podpis przedstawiciela/ podpisy wszystkich członków zarządu)

Załączniki:

1) regulamin działalności;

2) lista założycieli stowarzyszenia zwykłego (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis);

3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;

4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

5) protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami.

UWAGA! Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Proszę wysłać pocztą/ odbiór osobisty.

(niepotrzebne skreślić)


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.