Weź udział w konkursie na najlepszy komiks Żołnierze Niezłomni

2021-03-15

KONKURS NA NAJLEPSZY KOMIKS

PN. „ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI”

ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Kutnie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

UCZESTNICY: Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kutnowskiego, a także do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Powiatu Kutnowskiego.

CZAS TRWANIA: Prace konkursowe przyjmowane będą od dnia 16 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 roku. Ocena prac i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, dalej zwanym „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

REGULAMIN

§ 1

Celem konkursu jest Promocja Powiatu Kutnowskiego, kultywowanie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych (Wyklętych), upowszechnianie i propagowanie komiksu jako jednej z form wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej, prezentacja twórczości uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Kutnowskiego.

§ 2

W konkursie mogą brać udział indywidualni uczestnicy oraz grupy uczestników, składające się maksymalnie z 3 osób, złożone z:

  1. uczniów szkół podstawowych
  2. uczniów szkół ponadpodstawowych
  3. pełnoletnich mieszkańców Powiatu Kutnowskiego

Każdy z niepełnoletnich uczestników musi posiadać pisemną zgodę na udział w konkursie rodzica/opiekuna prawnego.

§ 4

Zadaniem uczestnika konkursu bądź grupy uczestników jest stworzenie komiksu, którego treść ma dotyczyć beletrystycznych lub dokumentalnych opisów zdarzeń, dotyczących Żołnierzy Niezłomnych (Wyklętych). Komiks powinien zawierać ilustracje z tekstem.

§ 5

Komiks powinien być wykonany na papierze w formacie A4 oraz liczyć 7 stron + okładki. Każda strona powinna zostać podzielona na cztery pola, w każdym z nich będzie rozgrywała się jedna scena.

§ 6

Każda praca musi być dostarczona w formie papierowej i może zostać wykonana w technice dowolnej, z możliwym użyciem: ołówka, kredki, flamastrów, markerów, wycinanek lub też techniką komputerową. Komiks musi być wykonany wyłącznie przez uczestników konkursu.

§ 7

Prace należy składać w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, ul. Staszica 8, od dnia 16 marca 2021r. do dnia 15 kwietnia 2021r., a ich ocena i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021r. Prace należy składać w zapieczętowanych kopertach z podpisem osoby/osób składających pracę oraz wypełnioną kartą zgłoszeniową wraz z niezbędnymi klauzulami, podpisanymi przez wszystkich uczestników konkursu. W przypadku grup uczestników ze szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, dodatkowo wymagane jest wskazanie nazwy szkoły, do której uczęszczają uczestnicy konkursu.

§ 8

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący komisji: Marek Drabik – radny Rady Powiatu Kutnowskiego, Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski, Tomasz Walczewski – członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Jacek Gałka – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie oraz jedna osoba z Referatu Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Przy ocenie prac komisja weźmie pod uwagę: formalne elementy pracy, poziom wykonanych ilustracji, gramatykę wersji opisowej, osadzenie akcji komiksu w historii Polski. Prace niezgodne z prawdą historyczną nie będą oceniane.

§ 9

Fundatorami nagród rzeczowych, dyplomów oraz upominków dla uczestników konkursu, jest Starostwo Powiatowe w Kutnie oraz Młodzieży Dom Kultury w Kutnie. Najlepsze prace zostaną opublikowane w Przeglądzie Powiatowym – Czasopiśmie Samorządowym Powiatu Kutnowskiego, wydawanym przez Powiat Kutnowski.

§ 10

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, pozostali pełnoletni mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego. W każdej z kategorii nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Dodatkowo wręczona zostanie Nagroda Specjalna, której zwycięzca wyłoniony zostanie przez mieszkańców Powiatu Kutnowskiego w głosowaniu na profilu Facebook powiatu kutnowskiego. Zwycięży osoba, która uzyska najwięcej reakcji „lubię to” i „super” przy swoim komiksie. Głosowanie to odbędzie się w ustalonym przez Organizatora terminie, pomiędzy 15.04.2021r. a 30.04.2021r.

§ 11

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Komisję Konkursową.

§ 13

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Referatu Promocji i Informacji, Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, tel.: 24/ 355 47 41; e-mail: promocja@powiatkutno.eu

Regulamin i zgłoszenie na FB Powiatu Kutnowskiego. https://www.facebook.com/powiatkutno/photos/pcb.1160577421062154/1160583081061588/


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.