UWAGA! zmiany we wzorach pism dot. realizacji zadań publicznych

2016-10-27

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r. poz. 1300) uprzejmie informuję, że od dnia 3 września 2016 roku obowiązują nowe wzory :

1) oferty realizacji zadania publicznego,

2) ramowej umowy o realizację zadania publicznego,

3) sprawozdania z wykonania zadania publicznego,

4) oferty, ramowej umowy oraz sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu)

Wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.

Przedmiotowe wzory mają zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a – 11c ustawy. Ponadto ramowy wzór umowy ma również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o których mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji (tzw. „małe granty).

Obowiązujące wzory dostępne są na stronie internetowej

http://www.powiatkutno.eu/organizacje_pozarzadowe

w cześci DO POBRANIA.

Aktualizacja dotyczy:

  • otwarty konkurs ofert:

- oferta realizacji zadania publicznego,

- harmonogram realizacji zadania publicznego,

- przewidywana kalkulacja kosztów,

- umowa o realizację zadania publicznego,

- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego;

  • regranting (art. 16a ustawy):

- operator projektu oferta realizacji zadania publicznego,

- harmonogram realizacji zadania publicznego realizowanego w okresie dłuższym
niż rok budżetowy,

- umowa o realizację zadania publicznego,

- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.