TPZK organizuje coroczną kwestę w Kutnie i Krośniewicach

2017-10-30

XV KWESTA NA RATOWANIE STARYCH GROBÓW W KUTNIE

1 i 2 listopada 2017 roku odbędzie się XV kwesta na ratowanie starych grobów na NEKROPOLII W KUTNIE

1 listopada w godzinach 10.oo - 16.oo

2 listopada w godzinach 12.oo – 16.oo

W tym roku kwesta przeznaczona będzie na restaurację Kaplicy Oyrzanowskich, której stan techniczny budzi niepokój, a przecież ta kaplica jest najokazalszym z zachowanych na kutnowskim cmentarzu obiektów.

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK podjęli decyzję o konieczności wykonania prac konserwatorskich przy Kaplicy Oyrzanowskich, której stan techniczny zaczyna budzić niepokój.


Kaplica Oyrzanowskich jest najokazalszym z zachowanych na kutnowskim cmentarzu obiektów. Wzniesiona z cegły, prezentuje styl neogotycki. Doskonałość warsztatu dawnych rzemieślników pozwoliła jej przetrwać do naszych czasów. Uszkodzenia dachu oraz detali architektonicznych (sterczyny, gzyms) są jednak sygnałami mówiącymi o konieczności podjęcia podstawowych napraw, tak by kaplica nadal mogła pozostawać perłą kutnowskiej nekropolii.

Kaplica grobowa Rodziny Oyrzanowskich wykonana została w stylu neogotyckim. Kaplica zbudowana jest z cegieł, nie tynkowana, na planie prostokąta, oskarpowana, nakryta dwuspadowym dachem z blachy, ze szczytami w formie wimpergi, z pinaklami po bokach. W szczytach ozdobionych żabkami ostrołukowe płyciny. Od strony wejścia szczyt zwieńczony postumentem z krzyżem żelaznym. Otwory okienne ostrołukowe. Portal ostrołukowy, obramiony wałkiem z kształtek ceglanych, drzwi metalowe ze świetlikiem u góry. W płycinie szczytu nad wejściem, ślepa rozeta z napisem: Grób Rodziny Oyrzanowskich 1901. Wnętrze w przyziemiu mieści mensę ołtarzową.

W 2017 roku wykonano prace konserwatorskie przy obejściu grobowym Marii i Maksymiliana Lucków (kwatera 3). Dziękujemy członkowi Komitetu księdzu dr Jerzemu Swędrowskiemu - gospodarzowi nekropolii za pomoc przy organizacji kwesty. Obejście grobowe powstało około 1911 roku. Na obejście grobowe składają się dwie piaskowcowe płyty inskrypcyjne na podmurowaniu i piaskowcowy krzyż w formie pnia drzewnego, całość otoczona jest ogrodzeniem z ozdobnym, stalowym łańcuchem. W minionym roku krzyż osunął się i rozbił na kilka części. Podmurowanie jednej z płyt było znacznie uszkodzone. Niezbędne było wykonanie podstawowych prac konserwatorskich i restauratorskich, by powstrzymać postęp zniszczeń i przywrócić pomnikowi jego kompletność.

Ze środków z kwesty w 2016 roku wykonano konserwację interwencyjną przy pomniku grobowym Małżonków Marii i Maksymiliana Luck’ów na Rzymsko-Katolickim Cmentarzu Parafialnym przy ul. Cmentarnej 4 w Kutnie - zgodnie z opracowanym programem i kosztorysem. Prace wykonała Maria Próchniewska.

Prace konserwatorskie obejmowały elementy w najgorszym stanie zachowania t. j.: krzyż wraz z cokołem a także łańcuch i kotwy. Pozostałe elementy piaskowcowe - płyty inskrypcyjne, cokół i słupki ogrodzeniowe poddane zostały gruntownej dezynfekcji oraz oczyszczeniu wodno-ciśnieniowemu wraz z wypełnieniem ubytków mających negatywny wpływ na dalszy stan zachowania. Wykonano wzmocnienie strukturalne trzonu krzyża impregnatem; otwory w przełamach ramion poziomych pod kątem zamocowania prętów z włókna szklanego; sklejenie rozczłonkowanych elementów na żywicę chemoutwardzalną; wykonanie fleku (uzupełnienie wyrzeźbione w piaskowcu) w nasadzie krzyża; uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne i hydrofobizacja.

Firma Gran-Bud wykonała podmurówkę jednej tumby.

Bożena Gajewska

HISTORIA NEKROPOLII W KUTNIE....

fot. nadesłanefot. nadesłanefot. nadesłanefot. nadesłanefot. nadesłane

III KWESTA NA RATOWANIE STARYCH NAGROBKÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM W KROŚNIEWICACH

1 listopada (środa) na cmentarzu parafialnym w godzinach 9.00-15.00

Kwestować będą radni miejscy, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, nauczyciele z gminy Krośniewice oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach.

Organizatorem kwesty jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kontynuacja tej jakże potrzebnej inicjatywy nie byłaby możliwa bez wsparcia udzielonego przez burmistrz Krośniewic Juliannę Barbarę Herman oraz ks. kan. dekanatu krośniewickiego mgra Tomasza Jackowskiego.

Słów kilka o kwestach prowadzonych w latach ubiegłych. Pierwsza zbiórka została przeprowadzona 1 listopada 2015 r. Zebrano wówczas 4127,12 zł. Pieniądze przeznaczono na prace konserwatorskie przy pomniku Henryka Gzowskiego- obywatela ziemskiego. Forma grobu – sarkofag –została osadzona na lwich łapach okrytych liśćmi akantu. Wykonano go z piaskowca. To jeden z najpiękniejszych zabytków reprezentujących krośniewicką nekropolię. Wyszukana forma nagrobka czerpiąca z wzorów klasycystycznych i kunszt wykonania potwierdzają wysoki poziom umiejętności ówczesnych twórców rzeźby kamieniarskiej.

Skromniejsze środki zgromadzone z ubiegłej kwesty, tj. 2645,51 zł nie zostały jeszcze wydane. Zostaną dołączone do tegorocznej zbiórki. Z tych pieniędzy zostanie odrestaurowana płyta nagrobna Henry `ego Granta – angielskiego konsula generalnego, który zmarł w Krośniewicach w II połowie XIX w. Pomnik znajduje się niemalże naprzeciw odnawianego w ubiegłym roku pomnika H. Gzowskiego. Pobyt Henry`ego Granta w Krośniewicach ma bardzo ciekawą historię. Konsul zatrzymał się w naszym mieście przypadkowo. Na stałe zamieszkiwał w Warszawie. Podczas podróży zachorował na wściekliznę. Gościny udzieliła mu prawdopodobnie rodzina Rembielińskich. Konsul zmarł 2 stycznia 1897 r. o godzinie 15-stej w wieku 63 lat we wsi Błonie (informacja pochodzi z metryki parafialnej). Zgon zgłosił ze swoim współpracownikiem Albert Anders – administrator majątku Krośniewice, ojciec Władysława Andersa - przyszłego dowódcy II Korpusu Polskiego, generała PSZ na Zachodzie. Żona Henry`ego Granta -Beatrice - w czasie, kiedy zmarł konsul, przebywała w Italii.

Pieniądze zbierane podczas kwest trafiają na subkonto Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Każdy poniesiony wydatek na ratowanie naszych miejscowych zabytków ma swoje udokumentowanie księgowe. TPZK jest organizacją pożytku publicznego. Za cel stawia sobie ochronę oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego materialnego i duchowego powiatu kutnowskiego, a także włączanie się we wszelkie inicjatywy służące wszechstronnemu rozwojowi regionu W tym roku stowarzyszenie obchodziło 45-lecie swojej działalności. Osoby, które chciałyby wziąć udział w zbiórce w charakterze wolontariuszy lub podzielić się wiedzą dotyczącą zabytkowych grobów, proszone są o kontakt z organizatorami.

Liczymy jak w latach ubiegłych na wsparcie kwesty przez mieszkańców Krośniewic i osób, których krewni pochowani są na miejscowym cmentarzu. Inicjatywa jest szczytna i przyniesie korzyść całej naszej społeczności.

Julita Szczepankiewicz

fot. nadesłanefot. nadesłanefot. nadesłanefot. nadesłanefot. nadesłanefot. nadesłane


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.