Rozwój e-usług współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2017-11-21

Powiat Kutnowski zrealizuje projekt nr RPLD.07.01.02-10-0024/16-004-01 pn. „Rozwój e-usług na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

aktualnosci|logo_FE_Program_Regionalny_979517aktualnosci|indeks_330940aktualnosci|indeks_771601

Oś Priorytetowa VII – Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.1 – Technologie informacyjno-komunikacyjne,

Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nazwa Beneficjenta: Powiat Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, www.powiatkutno.eu

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 639 470,53 PLN.

Wydatki kwalifikowane: 455 440,31PLN

Dofinansowanie z EFRR: 387 124,26 PLN

Wkład własny: 252 346,27 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 184 030,22 PLN

Realizacja projektu ma na celu wdrożenie jednolitego systemu informatycznego pozwalającego na podniesienie poziomu społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie warunków do powszechnego stosowania e-administracji.

Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie potencjału organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie poprzez integracje i ujednolicenie dostępnych usług publicznych oraz uruchomienie funkcjonalności e-urzędu.

Okres realizacji: 2016 –2017


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.