Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego

2017-03-03

logo.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-komunikacyjne

Podziałanie VII.2 - Technologie informacyjno-komunikacyjnePowiat Kutnowski realizuje projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0024/16-00 pn.„Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji
i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie
oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

  • Całkowita wartość projektu: 639 470,53 PLN
  • Kwota wydatków kwalifikowalnych:455 440,31 PLN
  • Kwota wydatków niekwalifikowalnych:184 030,22 PLN
  • Wkład własny Powiatu Kutnowskiego: 252 346,27 PLN
  • Kwota dofinansowania z EFRR: 387 124,26 PLN

Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0024/16-00 z dnia 06.09.2016r,Celem w/w. projektu jest wdrożenie jednolitego systemu informatycznego pozwalającego na podniesienie poziomu społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie warunków do powszechnego stosowania e-administracji.

Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie potencjału organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (SP)
poprzez integracje i ujednolicenie dostępnych usług publicznych oraz uruchomienie funkcjonalności e-Urzędu.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.