Referat Gospodarki Nieruchomościami informuje

2017-05-29

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w art.8a ust. 4 Ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703) ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery (Ktery B), informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), zawiadamiam strony o możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma (wg ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pismo uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości i jego wywieszenia w urzędzie gminy oraz w starostwie) w Starostwie Powiatowym w Kutnie, Referacie Gospodarki Nieruchomościami, ul. Królowej Jadwigi 7 (pokój nr 12).

Z uwagi na konieczność umożliwienia stronom realizacji ich uprawnień wynikających z w/w art. 10 KPA, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, wyznacza się nowy termin wydania decyzji w sprawie – do dnia 23 czerwca 2017 r.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.