Profilaktyka wykrywania nowotworu jelita grubego - spotkanie informacyjne dla POZ

2016-04-18

Szanowni Państwo

zapraszamy na:Spotkanie informacyjne pn.:
„Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020:
Poddziałanie X.3.3 Profilaktyka wykrywania nowotworu jelita grubego.”Termin: 20.04.2016 r., godz. 10:00-13:00 (rejestracja od godziny 9:30)

Miejsce: Kutno, ul. Tadeusza Kościuszki 16 (sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kutnie)Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania znajduje się TUTAJ

Plakat_A4-page-001_480388


aktualnosci|111_909703

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • instytucje naukowe,
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu

z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy oraz partnerzy (o ile dotyczy), którzy podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty realizujące działania wspierające i uzupełniające Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Projekty mogą obejmować w szczególności następujące działania:

  1. usługi zdrowotne, w tym badanie kolonoskopowe, koszt znieczulenia,
  2. zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej, zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia,
  3. działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.