Pracownicy niepedagogiczni w powiecie kutnowskim z wyższymi płacami

2018-10-16

W dniu 16.10.2018 roku pomiędzy Zarządem Powiatu w Kutnie reprezentowanym przez Starostę Pana Krzysztofa Debicha i Członka Zarządu Zdzisława Górecznego, a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Podregion Kutno reprezentowanym przez Przewodniczącego Pana Wiesława Taraskę, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania reprezentowanym przez Panią Jolantę Bujalską - Kowalczyk i NSZZ „Solidarność” Pracowników Kultury i Administracji Panią Dorotę Nowaczyk oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanym przez Prezesa Pana Mariusza Kozarskiego zostało podpisane stosowne Porozumienie.


Celem porozumienia było ustalenie regulacji wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi w jednostkach oświatowych podległych Powiatowi Kutnowskiemu. Bazą do negocjacji było podpisane rok wcześniej porozumienie wskazujące minimalne wynagrodzenia zasadnicze na stanowiskach w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Ostatecznie po uzgodnieniach z wszystkimi dyrektorami placówek oświatowych ustalono, iż kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wzrosną w porównaniu do poprzedniego porozumienia o 200, 00 zł wśród pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz o 220, 00 zł na stanowiskach urzędniczych.


Celem realizacji powyższych ustaleń organ prowadzący przekaże poszczególnym jednostkom oświatowym kwotę odpowiadającą wielokrotności co najmniej 150,00 zł brutto przypadającej na 1 etat na miesiąc. Kwota ta zostanie rozdysponowana przez poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników z dodatkiem stażowym oraz z uwzględnieniem zróżnicowania płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania na stanowiskach pomocniczych i obsługi i na stanowiskach urzędniczych.


Przedmiotowa regulacja wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach oświatowych podległych Powiatowi Kutnowskiemu zostanie wprowadzona z dniem 01 października 2018 roku.


Fundusz nagród dla pracowników wzrośnie do 3% środków przewidzianych na wynagrodzenie osobowe pracowników szkoły/placówki, przyznanych szkole/placówce przez organ prowadzący od 1 stycznia 2019 roku.


Strony zobowiązują się do corocznego ustalania w miesiącu wrześniu regulacji wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi w jednostkach oświatowych podległych Powiatowi Kutnowskiemu.

aktualnosci|DSC_0567_506948 DSC_0587_460883 aktualnosci|DSC_0597_607042 aktualnosci|DSC_0602_298876 aktualnosci|DSC_0622_895357


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.