Powiat włącza sie w zielony projekt TPZK

2016-09-20

Jak stwierdził sto lat temu Robert Ingersoll

Przyroda nie zna nagrody ni kary,zna tylko konsekwencje.Dlatego też należy dbać o środowisko naturalne, jakie nas otacza i edukować młode pokolenie w tym temacie. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej realizuje projektu pn.: „Zielono nam – uczymy się, jak dbać o środowisko przyrodnicze powiatu kutnowskiego”.

Projekt jest wykonywany przez TPZK wraz z Zespołem Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie w okresie od 15 września 2016 roku do 30 października 2016 roku, w ramach zadania publicznego z udziałem środków finansowych Powiatu Kutnowskiego.

Zakłada organizację dwóch wypraw edukacyjnych po powiecie kutnowskim dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Docelową grupą odbiorców jest bezpośrednio - 100 a pośrednio – 300 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego.

Miejscem realizacji zadania jest teren powiatu kutnowskiego.

Celem wypraw jest pogłębienie wiedzy z dziedziny ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, poprzez zapoznanie się młodzieży ze stanem drzewostanu wybranych zespołów parkowych powiatu kutnowskiego i zdobycie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu.

Każdy przystanek w kolejnym parku zakończony będzie prelekcją na temat ochrony środowiska naturalnego, w tym celu nawiązana została współpraca pomiędzy TPZK a Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie. Młodzież przygotuje informacje na temat odwiedzanych parków, którą zaprezentują pozostałym uczestnikom wyprawy. Rolę eksperta powierzono, leśnikowi - Andrzejowi Latosowi.

Czas przejazdu pomiędzy parkami zostanie wykorzystany na przeprowadzenie konkursu z dziedziny ochrony środowiska. Wyprawa zakończy się w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie, gdzie młodzież zapozna się z funcjonowaniem oczyszczalni i jej wpływem na środowisko.

Podczas realizacji projektu członkowie szkolnego koła fotograficznego sporządzą dokumentację fotograficzną. Materiały będą wykorzystane do wykonania gazetki szkolnej i prezentacji multimedialnej poświęconej zrealizowanemu projektowi i tematyce ochrony środowiska, ekologii w powiecie kutnowskim. Pozostali uczniowie zapoznają się z ich treścią podczas godzin wychowawczych.

fot. SP


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.