Powiat a Fundusze Europejskie dla Rozwoju Regionu Łódzkiego

2018-07-16

aktualnosci|logotypy-ue-rpo-lodzkie_943681

POWIAT KUTNOWSKI przystępuje do realizacji Projektu nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0024/16-00

Pn. „Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły projektu:

Oś Priorytetowa VII – Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.3 – Infrastruktura opieki społecznej,

Nazwa Beneficjenta: Powiat Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, www.powiatkutno.eu

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 2 451 450,00 PLN.

Wydatki kwalifikowane: 1 842 239,84 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 1 565 903,86 PLN

Wkład własny: 885 546,14 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 609 210,16 PLN

Celem bezpośrednim niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w zakresie pieczy zastępczej poprzez dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie dla 14 wychowanków.

Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne na terenie powiatu kutnowskiego.

Okres realizacji: 2016 –2019

aktualnosci|logotypy-ue-rpo-lodzkie_943681


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.