Powiat a Fundusze Europejskie dla Rozwoju Regionu Łódzkiego

2018-09-13

Tytuł projektu: „Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie”

Beneficjent: Powiat Kutnowski

Umowa o dofinansowanie projektu: Nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0024/16-00 z dnia 16 maja 2017r.


Cele projektu:

  1. Cel bezpośredni:

zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w zakresie pieczy zastępczej poprzez adaptację istniejącego budynku administracyjno-gospodarczego we Franciszkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 wychowanków.

  1. Cele pośrednie:

  • poprawa jakości infrastruktury społecznej na terenie powiatu kutnowskiego,

  • dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej w powiecie kutnowskim w zakresie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi,

  • wsparcie rodzin w wypełnianiu podstawowych funkcji oraz pomoc dzieciom pozbawionym opieki,

  • wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży, w tym dotkniętych niepełnosprawnością,

  • pomoc w życiowym usamodzielnieniu się i integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym ośrodki instytucjonalnej pieczy zastępczej,


Wartość projektu : 2 451 450,00 PLN.


Wkład Funduszy Europejskich: 1 565 903,86 PLNProjekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa VII – Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.3 – Infrastruktura opieki społecznej,


Nazwa Beneficjenta: Powiat Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, www.powiatkutno.eu


Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl


Okres realizacji: listopad 2016 – grudzień 2019


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.