POSIEDZENIE XXXVIII SESJI RADY POWIATU

2017-04-27

XXXVIII SESJA RADY POWIATU W KUTNIE

odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Kutnie ul. Kościuszki 16

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za rok 2016,

3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Kutnowskiego,

4. Podjęcie uchwał w sprawie;

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 – 2020,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c) przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2017, następującym Gminom: Dąbrowice, Żychlin, Łanięta, Krzyżanów, Bedlno, Strzelce, Nowe Ostrowy, Kutno, Krośniewice, Oporów,

d) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,

e) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Kutnowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,

f) wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia zadań publicznychm w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego,

g) zmiany uchwały Nr 206/XXXVI/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.

5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XXXVI z dnia 29 marca 2017 roku,

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.