POSIEDZENIE XXXVI SESJI RADY POWIATU W KUTNIE

2017-03-16

XXXVI SESJA RADY POWIATU W KUTNIE

odbędzie się 29 marca 2017 roku o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie;

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 – 2020,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017,

d) ustalenia przebiegu dróg powiatowych,

e) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Kutnowskiego do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,

f) zmiany uchwały Nr 196/XXXIII/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Kutnowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmienionej uchwałą Nr 203/XXXV/17 z dnia 22 lutego 2017 roku,

g) o zmianie uchwały nr 175/XXXI/16 z dnia 2 grudnia 2016 roku Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kutnowskiego w 2017 roku,

h) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

i) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Gminą Miasto Kutno,

j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

k) delegowania dwóch radnych Rady Powiatu w Kutnie na funkcję członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

l) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie na 2017 rok.

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XXXIII z dnia 25 stycznia 2017 roku, Nr XXXIV z dnia 8 lutego 2017 roku oraz Nr XXXV z dnia 22 lutego 2017 roku,

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.