Posiedzenie XXXII SESJI RADY POWIATU W KUTNIE

2016-12-09

XXXII SESJA RADY POWIATU W KUTNIE

odbędzie się 21 grudnia 2016 roku o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie;

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 – 2019,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

c) przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2016/2017, następującym gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Kutno i Łanięta.

d) wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020,

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty,

f) zmiany składu osobowego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu w Kutnie,

g) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Kutnie,

h) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie,

i) odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie,

j) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 – 2020,

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu lub osobę przez niego wyznaczoną,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) odczytanie opinii komisji stałych rady przez przewodniczących komisji lub wyznaczonych członków komisji,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały,

f) dyskusja nad projektem budżetu,

g) głosowanie uchwały.

5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych,

6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XXX z dnia 02 i 04 listopada 2016 roku.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.