Posiedzenie XXXI SESJI RADY POWIATU W KUTNIE

2016-11-18

XXXI SESJA RADY POWIATU W KUTNIE

odbędzie się 30 listopada 2016 roku o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16Porządek obrad:

1.
Otwarcie sesji.

2. Informacja na temat aktualnej sytuacji „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 – 2019,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz na obciążenie jej ograniczonym prawem rzeczowym,

e) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu (działki nr 124/43 i nr 124/54 zlokalizowane w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 na rzecz ECO Kutno Sp. z o.o.),

f) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu (działka nr 502 zlokalizowana w Kutnie przy ul. Krzywoustego 11 na rzecz ECO Kutno Sp. z o.o.),

g) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu (działka nr 515/2 zlokalizowana w Kutnie przy ul. Krzywoustego 11 na rzecz ECO Kutno Sp. z o.o.),

h) zmiany uchwały o przyjęciu kierunków rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu Kutnowskiego, zwanych „Strategią Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 – 2020”,

i) ustanowienia roku 2017 Rokiem Jubileuszu 150-lecia Powiatu Kutnowskiego,

j) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kutnowskiego w 2017 roku,

k) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,

l) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego (skarga złożona przez Stowarzyszenie Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska w dniu 5 stycznia 2016 roku),

m) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego oraz Zarządu Powiatu w Kutnie (skarga złożona przez Stowarzyszenie Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska w dniu 12 stycznia 2016 roku),

n) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (skarga złożona przez Związek Zawodowy Nauczycieli ZS Nr 1 w Kutnie),

o) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (skargi złożone przez p. I. Szczepańską w dniu 10 maja 2016 roku oraz 1 września 2016 roku),

p) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego (skarga złożona przez p. E . Olejniczak),

r) zmiany uchwały nr 116/XX/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016

4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2016 roku,

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kutnowskiego za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty,

6. Przedstawienie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla powiatu kutnowskiego na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”.

7. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XXVIII z dnia 28 września 2016 roku i Nr XXIX z dna 20 października 2016 roku ,

8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.