Posiedzenie XXVI SESJI RADY POWIATU W KUTNIE

2016-08-19

XXVI SESJA RADY POWIATU W KUTNIE

odbędzie się 31 sierpnia 2016 roku o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16


Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji.

2) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 – 2019,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

c) przekazania zadania pełnienia funkcji inwestora w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2135E Przyzórz – Sójki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa III: Transport, Poddziałenie 2.2 – Drogi Lokalne Związkowi Gmin Regionu Kutnowskiego,

d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego (dotyczy drogi nr 2135E Przyzórz – Sójki),

e) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego (dotyczy drogi nr 2139E Raciborów – Muchnów).

f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

g) wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski”.

3) Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za I półrocze 2016 roku,

4) Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XXIII z dnia 18 maja 2016 roku Nr XXIV z dna 23 maja 2016 roku i Nr XXV z dnia 29 czerwca 2016 roku.

5) Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6) Interpelacje i zapytania.

7) Sprawy różne.

8) Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.