Posiedzenie XXV SESJI RADY POWIATU W KUTNIE

2016-06-16

XXV SESJA RADY POWIATU W KUTNIE

odbędzie się 29 czerwca 2016 roku o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kutnowskiego za 2015 rok.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu kutnowskiego za 2015 rok:

a) Dyskusja.

4. Zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu w Kutnie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok:

a) Dyskusja.

5. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku:

a) Dyskusja.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

7. Przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kutnie za 2015 rok.

8. Zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach w spawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kutnie za 2015 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kutnie za 2015 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

b) delegowania radnego Rady Powiatu w Kutnie na funkcję nowego członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

c) wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego.

11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie za 2015 rok.

12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kutnie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

13. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu
w Kutnie za 2015 rok.

14. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XXI z dnia 13 kwietnia 2016 roku i Nr XXII z dna 20 kwietnia 2016 roku.

15. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

16. Interpelacje i zapytania.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.