POSIEDZENIE XLV SESJI RADY POWIATU

2017-12-12

XLV SESJA RADY POWIATU W KUTNIE

na dzień 20 grudnia 2017 roku o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017-2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,

d) dodania załącznika nr 4 do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020,

e) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego,

f) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2018 roku,

g) wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Kutnowskiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018– 2023,

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2018 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu lub osobę przez niego wyznaczoną,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) odczytanie opinii komisji stałych rady przez przewodniczących komisji
lub wyznaczonych członków komisji,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych
w opiniach komisji stałych,

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały,

f) dyskusja nad projektem budżetu,

g) głosowanie uchwały.

5. Informacja o raporcie za 2016 rok o stanie realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015-2020”.

6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XLIII z dnia 08 listopada 2017 roku.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.