POSIEDZENIE XL SESJI RADY POWIATU

2017-06-16

XL SESJA RADY POWIATU W KUTNIE

odbędzie sie dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie

ul. Kościuszki 16

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2016 rok:

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2016 rok;

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2016 rok;

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu w Kutnie z wykonania budżetu za 2016 rok;

d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kutnowskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku;

e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie;

f) zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu w Kutnie;

g) dyskusja;

h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

3. Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kutnie za 2016 rok:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Kutnie za 2016 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Kutnie za 2016 rok,

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kutnie za 2016 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 – 2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c) ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

d) określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do Bursy Nr 1 w Kutnie, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

e) zmiany uchwały Nr 151/XXVI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, zmienionej uchwałą Nr 198/XXXIII/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 stycznia 2017 roku.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za 2016 rok, wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 rok.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kutnie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

7. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w Kutnie za 2016 rok.

8. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XXXVII z dnia 19 kwietnia 2017 roku, Nr XXXVIII z dnia 10 maja 2017 roku oraz Nr XXXIX z dnia 29 maja 2017 roku.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.