Posiedzenie X Sesji Rady Powiatu Kutnowskiego (2019-2023)

2019-06-10

Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2019 roku o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16,

odbędzie się

X SESJA RADY POWIATU KUTNOWSKIEGOPorządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie za 2018 rok,

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za rok 2018, wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019,

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok oraz debata nad raportem,

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kutnowskiego wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok:

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok,

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok,

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu w Kutnie z wykonania budżetu za 2018 rok,

d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kutnowskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku,

e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego,

f) zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu Kutnowskiego,

g) dyskusja,

h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

7. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok,

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok,

b) nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kutnie.

9. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kutnowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

10. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu
Kutnowskiego za 2018 rok.

11. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.