Posiedzenie VIII Sesji Rady Powiatu Kutnowskiego (2019-2023)

2019-04-18

VIII SESJA RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 8:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za rok 2018.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019-2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok,

c) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu,

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

e) przekazania zarządu nad drogą powiatową Nr 2112E relacji Bedlno- Młogoszyn – Ktery na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 702 w miejscowości Młogoszyn do miejscowości Ktery, Gminie Krzyżanów jako inwestorowi w celu realizacji przez Gminę Krzyżanów zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2112 E na odcinku Młogoszyn – Ktery o długości 7530 m b”,

f) zmiany uchwały Nr 245/XLII/17 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Kutnowskiego,

g) pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi.

4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr VI z dnia 6 marca 2019 roku oraz Nr VII z dnia 3 kwietnia 2019 roku.

5. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.