POSIEDZENIE IV SESJI RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

2018-12-13

IV SESJA RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

odbędzie się dnia 27 grudnia 2018 roku o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2018-2019, następującym gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Kutno, Strzelce, Krośniewice i Łanięta.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019– 2023,

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2019 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu lub osobę przez niego wyznaczoną,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) odczytanie opinii komisji stałych rady przez przewodniczących komisji lub wyznaczonych członków komisji,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały,

f) dyskusja nad projektem budżetu,

g) głosowanie uchwały.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kutnowskiego za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

7. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr LVII z dnia 26 września 2018 roku, Nr LVIII z dnia 17 października 2018 oraz Nr I z dnia 21 listopada 2018 roku.

8. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.