Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego - zgłoś uwagi

2016-05-10

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania publicznego: Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego poprzez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

W dniu 6 maja 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Witosa 1, KRS: 0000245243 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego poprzez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, drogą elektroniczną na adres mailowy : oswiata@powiatkutno.eu oraz listownie na adres:

Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, do dnia 14 maja 2016 r.

W załączeniu:

OFERTA

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.