Podpisanie porozumień ze związkami zawodowymi

2017-10-11

Podpisanie porozumień ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Zarząd Powiatu w Kutnie reprezentowany przez Starostę Kutnowskiego Krzysztofa Debicha oraz Członka Zarządu Powiatu Zdzisława Górecznego w dniu 11 października 2017 roku zawarł porozumienia z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Podregion Kutno reprezentowanym przez Przewodniczącego Wiesława Taraskę i Jolantę Bujalską - Kowalczyk oraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego w Kutnie Mariusza Kozarskiego, których celem było ustalenie minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi w jednostkach oświatowych podległych Powiatowi Kutnowskiemu.

W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Kutnie Bartosz Wojciech Serenda, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Iwona Kaca oraz Skarbnik Powiatu dr Piotr Łaszewski, który szczegółowo omówił wypracowaną koncepcję podwyżek.

Podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania zostały zaakceptowane przez wszystkie strony i będą wprowadzone z dniem 01 listopada 2017 roku. Regulacja wynagrodzeń obejmie swoim zasięgiem ponad 130 pracowników.

Ponadto Strony zobowiązały się do corocznego ustalania w miesiącu wrześniu minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi w jednostkach oświatowych podległych Powiatowi Kutnowskiemu.

Związki zawodowe wyraziły swoje oczekiwania wobec Zarządu Powiatu dotyczące dalszej współpracy w kwestii regulacji wynagrodzeń pracowniczych dla osób najmniej zarabiających.

Następnie odbyło się wspólne spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na którym Starosta Kutnowski Krzysztof Debich poinformował zebranych o przebiegu negocjacji ze związkami oraz o treści porozumień. W celu lepszej komunikacji wyrażono potrzebę cyklicznych spotkań z Zarządem Powiatu z udziałem związków zawodowych. Ustalono, że takie spotkania będą się odbywać nie rzadziej niż co kwartał.

fot. SPfot. SPfot. SPfot. SPfot. SPfot. SPfot. SPfot. SPfot. SPfot. SPfot. SPfot. SPfot. SPfot. SPfot. SP


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.