Podsumowanie pracy Zarządu powiatu w Kutnie (I połowa kadencji 2014-2018)

2016-12-01

Podsumowanie pracy Zarządu powiatu w Kutnie

(I połowa kadencji 2014-2018)

W dniu 1 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyła się konferencja prasowa, na której podsumowano pracę obecnego Zarządu Powiatu w Kutnie w I połowie kadencji. W konferencji uczestniczyli: Starosta Kutnowski Krzysztof Debich, Wicestarosta Zdzisław Trawczyński, członek Zarządu Artur Gierula i skarbnik Powiatu dr Piotr Łaszewski. W okresie 28 listopada 2014 roku do 15 listopada 2016 roku odbyło się 146 posiedzeń zarządu powiatu, a na których podjęto 484 uchwały.


Za najważniejsze osiągniecia uznano:

1. Wprowadzenie nowej filozofii pracy zarządu (odejście od zwykłego administrowania na rzecz zarządzania)

2. Skuteczne zarządzanie (­utworzenie Wydziału Zarządu i Rozwoju Powiatu, stałe terminy posiedzeń Zarządu, sprawny przepływ informacji drogą elektroniczną pomiędzy Wydziałem a członkami zarządu powiatu, cykliczne spotkania Starosty Kutnowskiego z dyrektorami poszczególnych wydziałów, dostosowanie schematu organizacyjnego pod kątem skutecznego zarządzania).

3. Informatyzację Starostwa Powiatowego w Kutnie (wdrożenie scentralizowanego systemu wykrywania zagrożeń antywirusowych, stworzenie centralnej serwerowni, zsynchronizowanie pracy Wydziałów, wdrożenie nowego systemu finansowo – księgowego, dostosowanie strony internetowej do wymagań WCAG, wymiana komputerów na nowe).

4. Skuteczną realizacja projektu „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”. W trakcie projektu przeprowadzono 23 753 ankiety i wyłoniono 3500 osób, które zostały skierowane na pogłębione badania kardiologiczne. Badanie EKG zostały przeprowadzone u 3500 osób; (planowano 1000), badanie HOLTER – 304, próba wysiłkowa – 317, USG serca – 697, USG tętnic szyjnych – 243, USG kończyn dolnych -300, echo serca dla 400 osób, USG tętnic szyjnych dla 50 osób, USG naczyń kończyn dolnych dla 200 osób.

Ponadto w ramach projektu zrealizowano:

 • 12 pikników zdrowotnych ze świadczeniem usług punktu medycznego, Przeprowadzono 10 warsztatów z zakresu zdrowego żywienia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
 • przeprowadzono ok. 12 000 wywiadów medycznych w formie ankiet,
 • Zrealizowano konkurs na hasło i logo promujące zdrowy tryb życia i zdrowe żywienie.
 • W ramach realizowanych konkursów przekazano mieszkańcom powiatu kutnowskiego szereg cennych nagród, takich jak rowery, ciśnieniomierze, glukometry i sokowirówki.
 • Powstały Powiatowe Centra Aktywności Fizycznej: ilość osób, które skorzystały z wyposażenia siłowni wewnętrznych w Kutnie i w gminach: wrzesień 2016 – 644 osoby, październik 2016 – 759 osób.
 • Utworzenie powiatowej wypożyczalni rowerów w Kutnie i wypożyczalni w każdej z gmin. Wypożyczenia: marzec lipiec –168 razy, sierpień – 40, wrzesień – 43 październik – 10.

5. Uchronienie KSS sp. z o.o. przed upadłością (zarząd przymusowy w styczniu 2015 r.).

6. Przeprowadzenie szeregu inwestycji: dokończenie przeniesienia MOS z Nowej Wsi do Żychlina, adaptacja pomieszczeń w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie, termomodernizacja i przebudowa wraz z instalacją c.o. łącznika w SOSW nr 1 w Kutnie, budowa wiolofunkcyjnego boiska przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie, rozbiórka budynku po kotłowni przy ulicy Szpitalnej 7, remont budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie i modernizacja miejsc postojowych.

7. Przeznaczenie w budżecie powiatu więcej wydatków na drogi powiatowe (wydatki na drogi w porównaniu z I połową kadencji poprzedniego Zarządu Powiatu znacznie się zwiększyły, z 2,3 mln zł (2011-2012) do 7, 6 mln (2015-2016),czyli o 230 %.

 • Przebudowa drogi Nr 2163E Marcinów – Strzegocin o łącznej długości 3,852 km. Całość kosztów dotyczących powyższego wyniosła: 990.829,52 zł. Na powyższe zadanie Powiat Kutnowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 221.242,42 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych oraz dotację celową od Gminy Kutno w kwocie 150.000,00 zł.
 • Modernizacja drogi Nr 2130E Pobórz – Kamienna na łącznym odcinku 1150 mb. Koszt zadania wyniósł 269.568,15 zł i obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy.
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2104E Bedlno – Annetów – Wolska Kolonia – granica powiatu łowickiego na odcinku od miejscowości Annetów do miejscowości Plecka Dąbrowa o długości 1700 mb. Łączny koszt inwestycji wyniósł 167.905,32 zł i obejmował ułożenie nowej nawierzchni ścieralnej wraz z uzupełnieniem zaniżonych poboczy.
 • Wraz ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego i Gminą Strzelce Powiat Kutnowski pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w imieniu Powiatu Kutnowskiego i Gminy Strzelce pozyskał dofinasowanie dla projektu o nazwie: „Budowa i Przebudowa Dróg w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” w wysokości 79,88% kosztów inwestycji. W ramach powyższego zostanie przebudowana droga powiatowa Nr 2135E Przyzórz – Sójki o łącznej długości 8600 mb. Wartość przypadająca na realizację przedsięwzięcia w na drodze powiatowej wynosi brutto 13 507 152,75 zł.
 • Ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2128E Mnich – Kotliska (803 mb) oraz 2138E Stary Gołębiew – Bielawki – Stara Wieś (418 mb). Do realizacji powyższego zadania po raz pierwszy w powiecie kutnowskim zastosowano mieszankę mineralno – asfaltową do stosowania w technologiach jednowarstwowych. Użycie powyższego materiału pozwala zaoszczędzić nawet do 50% kosztów w porównaniu z tradycyjną metodą stosowaną do chwili obecnej. Łączny koszt zadania wyniósł: 167.969,55 zł.
 • Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 2162E Wały – Siemienice o długości 6198 mb. Utrwalenie nawierzchni znacząco przedłuży żywotność istniejącej nawierzchni, co w konsekwencji pozwoli w latach kolejnych zaoszczędzić środki finansowe, które należałoby przeznaczyć na remont cząstkowy w/w drogi. Kosz zadania wyniósł: 121.595,46 zł.
 • Modernizacja dróg powiatowych: Nr: 2123E Kutno – Żychlin (ul. 1-go Maja, Łukasińskiego) – Kaczkowizna, 2124E Oporów Kolonia – Kutno, 2133E stacja kolejowa Strzelce Kujawskie – Strzelce – Oporów. Łączną wartość zadań wynosić będzie 883.783,32 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111E Czesławów – Kręcieszki – Wojszyce – Szewce Owsiane na odcinku od DK 92 do miejsc. Florianów.

8. Powołanie Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy w Kutnie. Uchwałą Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 26 stycznia 2016 r. Od momentu powstania Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy wraz z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie zorganizowało trzy spotkania dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także pracodawców. Od marca do kwietnia odbywały się także spotkania informacyjne w szkołach, pt. „Rola Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy oraz wyniki badań dotyczące zapotrzebowania na określone zawody i specjalności na rynku pracy”.

9. Podniesienie dodatków dla nauczycieli za pełnienie funkcji wychowawcy klasy z 50 do 136 zł.

10. Pozyskanie środków zewnętrznych na ekopracownie. Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykorzystane zostały w następujących szkołach i placówkach Powiatu Kutnowskiego:

 • Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie;
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie;
 • II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie;
 • Zespół Szkół w Żychlinie;
 • Ośrodek Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie

 • 11. Rozwój w szkołach powiatowych kształcenia dualnego, np. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w zawodach: elektromonter i drukarz.
  W Zespole Szkół Nr 3 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach kształcenie dualne obejmuje zasadniczą szkołę zawodową – klasy wielozawodowe. W Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie kształcenie dualne odbywa się w klasach technikum i zasadniczej szkole zawodowej.
 • 12. Doposażenie placówek i warsztatów, pozwalające na prowadzenie kształcenia modułowego w zawodach zgłaszanych przez dyrektorów szkół – technik mechanik, technik informatyk, technik logistyk oraz otwieranie nowych zawodów związanych z mechatroniką, OZE – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, logistyką transportu kolejowego, elektroniką, automatyką procesów oraz w zawodzie operator CNC. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego podpisał umowę na realizację projektu „Zawodowcy na start” o łącznej wartości 1.938.000,64 zł., a także wyremontował stację diagnostyki warsztatów szkolnych i zmodernizował halę napraw za kwotę 79.000 zł.

konferencja zarzad_Spoleczni_czlonkowie_zarzadu_Edyta_Ledzion_i_Andrzej_Karniszewski_803462 remont_starostwa boisko ii lo łącznik |ekopracownia_zychlin |droga_Marcinow_Strzegocin_ |drogi_604389


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.