PILNE! ogłoszenie

2019-02-01

OGŁOSZENIE


W związku z przepisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, 1075, 1499 i 2215), art. 25a Ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z 2018 r., poz. 723) oraz art. 14a Ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491)


Wydział Edukacji, Kultury i Sportu sprawujący w imieniu Starosty Kutnowskiego nadzór nad stowarzyszeniami z terenu powiatu kutnowskiego


Zobowiązuje stowarzyszenia i fundacje do niezwłocznego faktu bycia instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 01.03.2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, 1075, 1499 i 2215)


Instytucjami obowiązanymi są:

  • Fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
  • Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1089 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z 2018 r., poz. 723), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
  • Podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (np. przeprowadzają loterie fantowe).


Podmioty powyższe podlegają obligatoryjnej kontroli Starosty właściwego ze względu na siedzibę organizacji w zakresie zgodności ich działania z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

WYTYCZNE

OŚWIADCZENIE


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.