Otwarty nabór partnerów z obszaru ekonomii społecznej

2018-05-23

OGŁOSZENIE

Powiat Kutnowski ogłasza otwarty nabór partnerów z obszaru ekonomii społecznej do udziału w realizacji projektu w partnerstwie, w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ul. Wólczańska 49

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „ Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”, Podziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Nr konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

Oferta skierowana jest dopodmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAKRES MERYTORYCZNY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE poniżej

OGŁOSZENIE

OFERTA WSPÓŁPRACYw ramach otwartego naboru partnerów do projektu w ramach Poddziałania IX.2.1 RPO WŁ


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.