Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2016

2015-11-04

O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwaRodzaj zadania
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r., o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Wysokość przeznaczonych środków publicznych
Na realizację zadania publicznego planuje się przeznaczyć dotację wysokości 59 946 zł na prowadzenie każdego z dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej; łączna wysokość środków publicznych przewidziana na prowadzenie obydwu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 119 892 zł.

Dopuszcza się możliwość składania ofert na prowadzenie obydwu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku lub jednego punktu pomocy,

Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2015 r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno.


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.


Na kopercie należy umieścić pieczątkę Podmiotu występującego o dotację z pełną jego nazwą, adresem i numerem telefonu oraz rodzaj zadania publicznego: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Wszystkie szczegóły i warunki udziału w konkursie otwartych ofert w ogłoszeniu do pobrania

DO POBRANIA

OGŁOSZENIE


Załącznik nr 1. wzór Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem.


Załącznik nr 2. wzór Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.


Załącznik nr 3. wzór Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.