OTWARTE KONKURSY OFERT Zarządu Powiatu w Kutnie na rok 2016

2016-02-11

ZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.


Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków przewidzianych na ich realizację:

1. Organizacja oraz udział w zawodach i imprezach organizowanych w ramach rozgrywek powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich.

2. Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego poprzez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Na wsparcie realizacji zadań, wybranych w ramach konkursu, Powiat Kutnowski zaplanował środki finansowe w wysokości:

22 375 zł

OGŁOSZENIE O KONKURSIE z zakresu kultury fizycznej i sportu

ZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty, wychowania.

Rodzaje wspieranych/powierzanych zadań oraz wysokość środków przewidzianych na ich realizację:

1. Wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. Opracowania naukowe lub popularnonaukowe dot. powiatu kutnowskiego – wydawnictwa cykliczne i monografie .

3. Organizacja olimpiad i konkursów tematycznych, przedmiotowych, itp. dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na wsparcie realizacji zadań, wybranych w ramach konkursu, Powiat Kutnowski zaplanował środki finansowe w wysokości:

18 306 zł.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE z zakresu edukacji, oświaty, wychowania

ZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków przewidzianych na ich realizację:

1. Organizacja wydarzeń artystycznych i kulturalnych upowszechniających i popularyzujących różne dziedziny kultury i sztuki.

2. Wspieranie inicjatyw mających na celu pielęgnowanie patriotyzmu, polskości, podtrzymywanie i upowszechnianie historii i tradycji lokalnej.

3. Zorganizowanie powiatowych obchodów Dnia Weterana.

4. Opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kutnowskim na lata 2017 – 2020”, zgodnego z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Na wsparcie realizacji zadań, wybranych w ramach konkursu, Powiat Kutnowski zaplanował środki finansowe w wysokości:

22 917 zł.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kontakt

Pełnomocnik Starosty ds. współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi

Pani Barbara Znajewska-Tomczak

w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Staszica 27

tel. 024 355 47 86; e-mail: oswiata@powiatkutno.eu


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.