Oświadczenie starosty ws. pracownika Wydziału Drogownictwa

2018-10-17

OŚWIADCZENIE

W związku z wypowiedzią Pana Daniela Kowalika o naruszeniu przez Starostę Kutnowskiego art. 109§1 kodeksu pracy, poprzez uchybienie terminom, w jakich pracodawca może udzielić pracownikowi kary porządkowej, zawartą w artykule pt. „ Radny Marek Drabik interpeluje w sprawie pracownika starostwa” zamieszczonym w dniu 15 października 2018 roku na portalu e-kutno.pl pragnę wyjaśnić, iż przedmiotowy zarzut jest chybiony, co uzasadniam następująco:


Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, sankcją za niezłożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracownika samorządowego w terminie 30 dni od jej podjęcia lub zmiany jej charakteru, jest nałożenie przez pracodawcę kary upomnienia lub nagany, z tym że w tym przypadku odpowiednie zastosowanie mają jedynie przepisy art. 109§2 i art. 110-113 kodeksu pracy. Do procedury nałożenia przedmiotowych kar porządkowych na pracownika samorządowego w związku z niezłożeniem oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, co miało miejsce w przypadku Pana Daniela Kowalika, nie stosuje się przepisu art. 109§1 kodeksu pracy, który dotyczy terminów, w jakich pracodawca może nałożyć karę porządkową. Wynika to wprost z art. 31 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, który nakazuje stosować odpowiednio jedynie art. 109§2 i art. 110-113 kodeksu pracy.


Mam nadzieje, że powyższe wyjaśnienie pozwoli Panu Danielowi Kowalikowi na prawidłową orientację w sytuacji prawnej, w jakiej się znalazł, co pozwoli mu w przyszłości uniknąć podobnych naruszeń prawa.STAROSTA KUTNOWSKI

Krzysztof Debich


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.