OGŁOSZENIE STAROSTY KUTNOWSKIEGO

2018-02-07

OGŁOSZENIE STAROSTY KUTNOWSKIEGO

Starosta Kutnowski podaje do publicznej wiadomości zamiar wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowych wymienionych w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania swego zainteresowania konkretnymi nieruchomościami (rozumianymi jako działki gruntu) w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.:

- w formie pisemnej – na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do urzędu);

- w formie elektronicznej – za pośrednictwem e-puap (adres skrytki e-puap Starostwa Powiatowego w Kutnie: /4d3fdx51sp/SkrytkaESP);

- osobiście – w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie (99-301 Kutno, ul. Królowej Jadwigi 7, pokój nr 12)

Z osobami zainteresowanymi podpisane zostaną (w przypadku braku rozbieżności w woli stron) odpowiednie umowy.

Podpisanie umowy będzie musiało być poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości - zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza na stronach internetowych właściwego urzędu. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w BIP przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Jeżeli konkretną nieruchomością (rozumianą jako działka gruntu) zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba, wówczas wszyscy zainteresowani daną nieruchomością zaproszeni zostaną w jednym terminie do osobistego złożenia w zamkniętych kopertach swoich ofert z propozycją wysokości czynszu. Koperty zostaną otwarte w ich obecności w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie. Jako kandydat do zawarcia umowy wyłoniona zostanie ta osoba, która zaproponuje najwyższą wysokość czynszu.

Z uwagi na brak stosownych regulacji w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, przy określaniu wysokości czynszu nieruchomości wymienionych w załączniku do niniejszego ogłoszenia posiłkowano się :

- Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

- Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2017 r.

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA STAROSTY Z DNIA 1 LUTEGO 2018 R.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO WYDZIERŻAWIENIA


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.