Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2019-11-21

ZARZĄD POWIATU KUTNOWSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dotyczącego prowadzenia na terenie powiatu kutnowskiego placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Celem zadania jest sprawowanie pieczy zastępczej nad 8 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Konkurs kierowany jest do podmiotów dysponujących własną bazą lokalową. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm):

-organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,

-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

TREŚĆ OGŁOSZENIA TUTAJ -- https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/11321


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.