Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego

2016-05-20

STAROSTA KUTNOWSKI

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.1.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 1,4199 ha, położona w obrębie 12 – Kotliska, gminie Kutno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 7/2 o pow. 1,4199 ha. Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kutnie, Wydziale V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1K/00038225/0.


Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kutno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kutnie Nr XVI/106/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „RP” – tereny upraw rolnych. Użytki gruntowe wykazane dla nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków to – grunty orne RIIIa – 0,9439 ha oraz grunty orne RIIIb – 0,4760 ha.Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 2) w dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 1300.Opis nieruchomości zawiera poniższe ogloszenie


2.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 3,0393 ha, położona w obrębie 29 – Stefanów, gminie Krzyżanów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 84/2 o pow. 1,85 ha, nr 84/6 o pow. 0,8822 ha oraz nr 85/2 o pow. 0,3071 ha. Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kutnie, Wydziale V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1K/00040204/4.


Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krzyżanów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr IX/53/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „6.RP.18” – tereny upraw polowych.Użytki gruntowe wykazane dla nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków to: dla działki nr 84/2 – grunty orne RII – 0,71 ha oraz grunty orne RIIIa – 1,14 ha;dla działki nr 84/6 – grunty orne RII – 0,6016 ha oraz grunty orne RIIIa – 0,2806 ha;dla działki nr 85/2 – grunty orne RIIIb – 0,3071 ha.


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 2) w dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 1030.Opis nieruchomości zawiera poniższe ogloszenie
« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.