Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego

2016-09-23

STAROSTA KUTNOWSKI

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

lokalowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa: lokal mieszkalny nr 3 o pow. 29,2 m2, znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 usytuowanym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 254/2 o pow. 0,1531 ha, położonej w Mieczysławowie w gminie Krzyżanów w obrębie ewidencyjnym Wały, wraz z udziałem wynoszącym 292/2369 części we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku nabywcy oraz udziałem wynoszącym 292/2369 części we współwłasności w/w nieruchomości gruntowej (działka nr 254/2), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego w 761/2369 części, uregulowanej w księdze wieczystej LD1K/00039312/4.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów zatwierdzonym uchwałą Nr IX/53/03 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003r. działka nr 254/2 o pow. 0,1531 ha, położona w gminie Krzyżanów w obrębie ewidencyjnym Wały usytuowana jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 4.UO/ZP.4 – lokalizacja działalności usługowej i zieleni parkowej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 28 kwietnia 2016r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się

w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie

przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 2)

w dniu 25 października 2016r. o godzinie 1000.
Opis nieruchomości zawiera poniższe ogloszenie


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.