Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Bliżej siebie – kombatanci i młodzież”

2019-09-30

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 i 1570) na realizację zadania publicznego pt.:Bliżej siebie – kombatanci i młodzież”.

W dniu 27.09.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez FUNDACJĘ LICEUM im. Generała Jana Dąbrowskiego z siedzibą w Kutnie, KRS: 0000230179 na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.Bliżej siebie – kombatanci i młodzież”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 i 1570) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, do dnia 08.10.2019 r.

OFERTA - https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/11200


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.