Oferta realizacji zadania publicznego

2018-02-16

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r/ o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 i poz. 1948 z 2017 r. poz.1868, z 2018 poz.130) z późniejszymi zmianami na realizację zadania publicznego pt. „ Ogólnopolskie seminarium sportowe Wing-Tsun KUNG-FU”.

W dniu 16.02 2018r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez FUNDACJĘ INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH W KUTNIE ; KRS: 0000653044 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U .z 2016 r. poz.1817 i poz.1948 z 2017 r., poz. 1868 z 2018 poz.130) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-320 Kutno, do dnia 22.02.2018r.

W załączeniu :

Oferta


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.