Nowelizacja ustawy PRAWO O STOWARZYSZENIACH

2016-04-26

K O M U N I K A T

Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 25 września 2015 o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw – opublikowana 19 listopada 2015, wchodzi w życie 6 m-cy od dnia publikacji czyli 20 maja 2016 roku (Dz. U. z 2015 poz. 1393, 1923)

Podmioty, które nie przerejestrowały się do KRS

 1. Podmioty zarejestrowane przez dawne sądy wojewódzkie (np. Płock), które nie przerejestrowały się do KRS:
  a) na mocy art. 9 ust. 2 i ust. 2a Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym do czasu rejestracji , nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 roku, zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych

b) podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do KRS zgodnie z przepisami ustawy o KRS, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy (o KRS) i które do dnia 31 grudnia 2015 roku nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru
z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Obowiązki stowarzyszeń

 1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. 20 maja 2016 roku, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosują swoje statuty do wymagań ustawy (tzn. do 20 maja 2018 r.)
 2. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. 20 maja 2016 roku, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (tzn. do 20 maja 2018 r.)
 3. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji tj. do 20 maja 2018 roku, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
 4. Po 20 maja 2018 roku brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Ułatwienia przy rejestracji stowarzyszenia w KRS

 1. Co najmniej 7 osób – są to członkowie założyciele
 2. Statut stowarzyszenia
 3. Lista założycieli
 4. Protokół z uchwałami o:

a) założeniu stowarzyszenia

b) przyjęciu statutu

c) wyborze zarządu (spośród 7 członków założycieli)

d) wyborze komisji rewizyjnej

Dokumentacja w 3 egzemplarzach (dwa do sądu, trzeci dla stowarzyszenia)

Zmiany dotyczące członków stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków
 2. Statut stowarzyszenia może zawierać możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

1 stycznia 2017 roku

Wchodzi w życie przepis (art.1 pkt 22 Dz. U. z 2015r. poz. 1923) dotyczący możliwości przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego liczącego co najmniej siedmiu członków w stowarzyszenie rejestrowe.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.