Nowe zasady rejestracji jednostek pływających – REJA24

2020-09-02

I N F O R M A C J A

Nowe zasady rejestracji jednostek pływających – REJA24

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2020 roku weszły w życie przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m przy użyciu elektronicznego ogólnokrajowego rejestru pod nazwą REJA24.

Rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m prowadzi starosta i właściwy polski związek sportowy (w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - Dz. U. z 2020, poz. 1133 - Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego) w oparciu o art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r., poz. 1500).

Wniosek można złożyć w tradycyjnej, papierowej formie lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

  1. jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  2. jednostki pływające używane do połowów rybackich;
  3. jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile posiadają polską przynależność.

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 lipca 2020 r. nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli spełnia powyższe warunki.

Właściciele, którzy posiadają zarejestrowane ww. jednostki, będą musieli dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

  1. jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe;
  2. jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  3. deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.

Ponadto jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela.

Ważność dotychczasowych rejestrów

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 lipca 2020 r. zachowują swoją ważność, w zależności od terminu dokonania rejestracji:

  • wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.08.2021 r.
  • wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2022 r.
  • wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2023 r.

Przed upływem wyżej wymienionych terminów właściciel każdej jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, ma obowiązek zarejestrować ją ponownie według nowych zasad.

Jednostki pływające znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez starostę

do dnia 31 lipca 2020 r.

Jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, które dotychczas były zarejestrowane w prowadzonym przez starostę rejestrze, muszą zostać ponownie zarejestrowane w przypadku, gdy ich długość jest większa niż 7,5 m lub, gdy posiadają napęd mechaniczny o mocy większej niż 15 kW.

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i jest rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.