Nieuczciwi sprzedawcy prądu. Monitoring URE

2016-02-26

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuję, że Urząd Regulacji Energetyki, w związku z nasileniem się w ostatnim czasie skarg dot. problemów z zawieraniem i realizacją umów o sprzedaż energii elektrycznej i gazu, wszczął akcją skierowaną do konsumentów mającą na celu ustalenie skali oraz obszarów występowania problemów zgłaszanych przez Odbiorców w tym zakresie.

W tym celu na stronie URE zamieszczone zostały informacje dot. tych problemów oraz formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego Odbiorcy mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu. Należy podkreślić, że zgłoszenia, które wpłyną do URE za pośrednictwem przedmiotowego formularza, nie będą traktowane jako wnioski
o podjęcie indywidualnych interwencji, ich charakter będzie jedynie poznawczy i podlegający analizie zjawiska.

Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej następujące kwestie:

• brak rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,

• podszywanie się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu,

• przymus zawarcia umowy (oddziaływanie psychologiczne i perswazyjne),

• brak przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców (w tym brak udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą),

• opóźnienia związane z regularnym wystawianiem czy wysyłaniem faktur.

Informacje zamieszone zostały na stronie http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6430,URE-monitoruje-dzialalnosc-sprzedawcow-energii-elektrycznej-i-paliw-gazowych.html

Konsumenci, którzy narażeni zostali na ww. problemy związane z zawarciem lub realizacją umów o sprzedaż energii elektrycznej lub gazu proszeni są o zgłaszanie uwag i zastrzeżeń na ww. stronie internetowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Powyższy formularz Odbiorcy mogą przekazać do URE:

drogą elektroniczną na adres:

zglos.energia.elektryczna@ure.gov.pl w przypadku spraw dotyczących energii elektrycznej

zglos.gaz@ure.gov.pl w przypadku spraw dotyczących gazu

pisemnie - za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres:
Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

z dopiskiem: „formularz-zgłoszenie nieprawidłowości”

osobiście dostarczając wypełniony formularz do siedziby URE w Warszawie lub jednego z 8 Oddziałów Terenowych URE

aktualnosci|bez_tytulu_902055

Przeprowadzona w wyniku monitoringu URE analiza problemów zgłoszonych przez Odbiorców stanie się podstawą do ewentualnego podjęcia dalszych działań, w ramach przysługujących Prezesowi URE kompetencji.

Informujemy jednocześnie, iż w sprawach indywidualnych problemów konsumentów w zakresie zawierania i realizacji umów o sprzedaż energii elektrycznej lub gazu interwencje w tym zakresie podejmuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.