Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

2018-06-18

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:

Za zgodą Rady Powiatu Kutnowskiego wyrażoną w uchwale nr 203/XXIX/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka nr 1036/39 o pow. 0,4586 ha, położona w Kutnie przy ul. Bitwy pod Kutnem w obrębie ewidencyjnym Kościuszków, uregulowana w KW nr LD1K/00051135/9.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość ma kształt zbliżony do kwadratu. Znajdują się na niej: budynek administracyjny, budynek socjalny, dwa budynki warsztatowe, zieleń ozdobna i trawniki. Część powierzchni działki jest utwardzona trylinką oraz płytami betonowymi pełnymi. Teren został ogrodzony siatką metalową na słupkach stalowych z bramą metalową. Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć telekomunikacyjna a także ciepłociąg. W bezpośrednim otoczeniu położone są: działka wykorzystywana do lądowania helikoptera ratunkowego, aquapark, stacja benzynowa Orlen, galeria handlowa, budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, zabudowa zagrodowa, kompleks boisk sportowych do baseballa, tereny niezabudowane.

Obciążenia na nieruchomości:

Nieruchomość została obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ECO Kutno spółka z o. o. polegającej na prawie korzystania z nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontem, konserwacją sieci ciepłowniczych – w tym między innymi urządzeń, instalacji i przyłączy ciepłowniczych oraz usuwaniem ich awarii nie głębiej niż miejsce ich posadowienia w pasie gruntu niezbędnym do wykonywania powyższych czynności – z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po wykonaniu tych czynności przez w/w spółkę.

Dane z planu zagospodarowania przestrzennego:

Dla terenu, na którym usytuowana jest w/w nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna” nieruchomość oznaczona jako działka nr 1036/39 o pow. 0,4586 ha, położona w Kutnie przy ul. Bitwy pod Kutnem w obrębie ewidencyjnym Kościuszków zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem U – Tereny usług.

Cena nieruchomości:

Cenę nieruchomości ustalono na kwotę w wysokości 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Osobom, które spełniają przesłanki określone w art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wytypowanej do sprzedaży pod warunkiem, iż złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.