Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie

2016-10-20

O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2017 roku

I. Rodzaj zadania

Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r., o których mowa
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Miejsce realizacji zadania: lokale zapewnione przez Starostwo Powiatowe w Kutnie
w miejscowościach:

1) Krośniewice, ul. Łęczycka 19,

2) Żychlin. ul. Barlickiego 15.

II. Wysokość przeznaczonych środków publicznych

Na realizację zadania publicznego planuje się przeznaczyć dotację w kwocie 60 725,88zł
na prowadzenie jednego punktu.

Pozostałe uregulowania :

- Zasady przyznawania dotacji

- Termin i warunki realizacji zadań

- Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert,

zawiera OGŁOSZENIE

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Pełnomocnik Starosty ds. współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi pod numerem telefonu 24 355 47 86.

Załączniki do ogłoszenia

Załącznik nr 1. Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się
o powierzenie prowadzenia punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej..

Załącznik nr 2. Wykaz wykonywanych usług potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.