NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE KUTNOWSKIM W 2021 ROKU

2021-02-18

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA
W POWIECIE KUTNOWSKIM W 2021 ROKU

Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232). Powiat Kutnowski na mocy ww. ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji.

Od dnia 8 lutego 2021 roku w Powiecie Kutnowskim funkcjonują cztery punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną mediację. Wcześniej w jednym z punktów świadczona było nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Jednakże w związku z rozwiązaniem w dniu 20 stycznia 2021 roku umowy z fundacją, która prowadziła punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w Żychlinie, na podstawie art. 11 ust. 12 pkt 2, w nawiązaniu do art. 10 ust. 2 Starosta Kutnowski od dnia 8 lutego br. uruchomił w Żychlinie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który będzie obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych.

Termin wizyty dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji można umawiać pod numerem telefonu Starostwa Powiatowego w Kutnie

537 449 098 w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać się drogą e-mail: npp@powiatkutno.eu

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji zlokalizowane są w:

1) Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 50,
czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:30 – 12:30 oraz środa w godz. 11:30-15:30

2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13,
99-300 Kutno, pokój nr 5,

czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:30 –12:30 oraz wtorek w godz. 11:30-15:30

3) Urzędzie Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9:00 –13:00 ,

w powyższych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji udzielają:

- adwokaci i mediator wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku oraz

- radcowie prawni i mediator wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

4) Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:30 –12:30 ,

w powyższym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji udzielają adwokaci z organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartych konkursów ofert:

- Fundacja Celeste z siedzibąw Łodzi, Pl. Wolności 8 lok. 1U.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 października 2020 r. r. Starosta Kutnowski z dniem 20 października zawiesił do odwołania bezpośrednie udzielanie porad we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego.

ISTOTNE ZMIANY:

1) Od dnia 18 lutego 2021 roku następuje zmiana numeru telefonu do umawiania wizyt nieodpłatnej pomocy prawnej. Nowy numer telefonu na wszystkie punkty: 537 449 098

2) We wszystkich czterech punktach prowadzonych przez Powiat Kutnowski świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja.

3) W związku z istniejącym obecnie zagrożeniem epidemicznym, uproszczone zostały procedury postępowania i nieodpłatna pomoc prawna do odwołania udzielana jest wyłącznie
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail),

4) Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,

5) Przypomnienie:

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed uzyskaniem pomocy należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Dla kogo przeznaczona jest nieodpłatna pomoc prawna?

Z porad nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacjimoże skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. W przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.