Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 28.05.2020

2020-05-25

Działając na podstawie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) oraz z art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r, poz. 511,1571 i 1815) zarządzam na dzień 28 maja 2020 roku o godz: 900 XX Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Kutnowskiego zwołaną w zdalnym trybie obradowania – wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2020 rok,

c) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kutnowskiego,

d) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Kutnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym,

e) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Kutnowski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,

f) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,

g) wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości,

h) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020,

i) utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą Dom Dla Dzieci „Jaś” we Franciszkowie,

j) nadania statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie,

k) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski,

l) zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok.

  1. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Kutnowskiego za rok 2019 .
  2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zstępczej na rok 2020.
  3. Zakończenie obrad.

« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.