Można zgłaszać uwagi dot. ofert realizacji zadań publicznych

2017-08-08

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania publicznego pn.

1. Reprezentacja Starostwa Powiatowego w Kutnie w Szarży Ułańskiej pod Krojantami k/Chojnic.

W dniu 02.08.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Clonovia, Klonowiec Stary 6, 99 – 306 Łanięta; KRS: 0000286897 na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Reprezentacja Starostwa Powiatowego w Kutnie w Szarży Ułańskiej pod Krojantami k/Chojnic.

W załączeniu :

Oferta

2. II Letnie Spotkania Kombatanckie.

W dniu 02.08.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Clonovia, Klonowiec Stary 6, 99 – 306 Łanięta; KRS: 0000286897 na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. II Letnie Spotkania Kombatanckie.

W załączeniu :

Oferta

Zamieszcza się oferty w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w Kancelarii w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, do dnia 16 sierpnia 2017 r.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.