Mały Grant - Organizacja i prowadzenie półkolonii o charakterze sportowo-wypoczynkowym

2016-05-19

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania publicznego: Organizacja i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii o charakterze sportowo – wypoczynkowym dla 25 dzieci.

W dniu 6 maja 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” z siedzibą w Woźniakowie 1, ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzona przez Starostę Kutnowskiego: Nr ES-4141/1/2004 poz. 8, na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Organizacja i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii o charakterze sportowo – wypoczynkowym dla 25 dzieci.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, drogą elektroniczną na adres mailowy : oswiata@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, do dnia 24 maja 2016 r.

W załączeniu:

OFERTA

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.