Ogłoszenie o mozliwości zgłaszania uwag !

2017-11-20

---- OGŁOSZENIE ----

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „ Hydro-sport — ćwiczenia wzmacniające, kształtujące i korekcyjne dla emerytów, rencistów i opiekunów osób niepełnosprawnych z powiatu kutnowskiego”.

W dniu 16.11.2017r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: „ Hydro-sport — ćwiczenia wzmacniające, kształtujące i korekcyjne dla emerytów, rencistów i opiekunów osób niepełnosprawnych z powiatu kutnowskiego”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1 118 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w Kancelarii w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: pełnomocnik.organizacie@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, do dnia 29.11.2017r.

Oferta Małego Grantu „Hydro-sport ćwiczenia wzmacniające, kształtujące i korekcyjne dla emerytów, rencistów i opiekunów osób niepełnosprawnych z powiatu kutnowskiego - Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie PRZYSTAŃ

aktualnosci|skan_przystanii_basen-1-1_992379aktualnosci|skan_przystanii_basen-1-2_559306aktualnosci|skan_przystanii_basen-1-3_382533aktualnosci|skan_przystanii_basen-1-4_545943


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.