Małe Granty z kultury fizycznej poddane ocenie

2016-05-27

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) na realizację zadań publicznych:1. „III WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ”

W dniu 17 maja 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Integracja” z siedzibą w Krośniewicach, KRS: 0000163858, na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: „III WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, drogą elektroniczną na adres mailowy : oswiata@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, do 3 czerwca 2016 r.

W załączeniu:

Oferta2. „Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego

poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych”

W dniu 13 maja 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy z siedzibą w Bedlnie, KRS: 0000124482, na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: „Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych”.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, drogą elektroniczną na adres mailowy : oswiata@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, do dnia 3 czerwca 2016 r.

W załączeniu:

Oferta3. „Wakacyjna Szkółka Bramkarska”

W dniu 16 maja 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” z siedzibą w Woźniakowie 1, ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzona przez Starostę Kutnowskiego: Nr ES-4141/1/2004 poz. 8, na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: „Wakacyjna Szkółka Bramkarska”.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, drogą elektroniczną na adres mailowy : oswiata@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, do dnia 3 czerwca 2016 r.

W załączeniu:

OfertaZamieszcza się oferty w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszki 16


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.